Home Spøgelseslokaliteter Reservation Historie Kontakt Presse Sitemap
 
 ”[…] engang skal der komme vesterfra en mand svøbt i en blå kappe, som skal bringe tårnet til hældning og fald
 
Sådan lød en dunkel spådom om den oprindelige Vosborgs endeligt. Spådommen blev givet til én af de første kendte ejere Niels Bugge i 1300-tallet. Og ganske rigtigt; i 1532 skyllede en kæmpe stormflod ind over gården, så den sank i jorden og aldrig mere blev genopbygget på samme sted.

I Knud Gyldenstjernes ejertid blev herregården flyttet til dens nuværende, mere sikre placering længere inde i landet. Senere har familien Linde Leth (1707–1778) og Tang-familien (1783-1946) ejet Nørre Vosborg Slot og især i den sidste periode har flere prominente gæster besøgt den prægtige herregård. Blandt andet var rejsedigteren H.C. Andersen på sommerophold her i 1859, hvor han fik tid til at digte, lave papirklip og fantasere om stedets mange spøgelser.

 


”Gårdens Kapel er forandret til Gjæsteværelse; der sover jeg. En hvid Dame viser sig på dette Sted, men hun har ikke besøgt mig; hun ved vel, at jeg lider spøg, men ikke Spøgeri.” 
H.C. Andersen
 
Det lidt særlige navn ”Vosborg” kan dateres tilbage til 1299, hvor der fortælles om en herregård med navnet Osborg. Os betyder åmunding eller udløb af vand og det henviser til den første placering ved Storåens udmunding tæt på Nissum Fjord.


Visit: Nørre Vosborg